Akty prawne

Do usług świadczonych za pośrednictwem strony TerazDomena.pl mają zastosowanie przede wszystkim następujące akty prawne:

1. kodeks cywilny

2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

3. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO

4. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.