Co to jest cesja domeny?

Cesja domeny to przekazanie przez jednego Abonenta praw i obowiązków do domeny drugiemu Abonentowi.

Jak przebiega cesja domeny?

Cesji domeny można dokonać w elektroniczny sposób. Warunkiem jej przeprowadzenia jest posiadanie Kont Klientów przez obie Strony e-cesji.

Jak wygląda procedura związana z e-cesją?

1. Strona przekazująca domenę uzyskuje Kod cesji w panelu Abonenta (ścieżka: CSA -> Domeny -> Zarejestrowane), gdzie zaznacza nazwę domeny oraz zlecenie wygenerowania i wysłania kodu na autoryzowany adres email. Następnie Kod ten powinna przekazać stronie przejmującej domenę.
2. Strona przejmująca domenę w swoim panelu CSA, w sekcji Transfer domen, a następnie w zakładce E-cesja domeny, podaje nazwę domeny, która ma zostać przejęta oraz Kod cesji.
3. Po wciśnięciu przycisku Rozpocznij do obu stron cesji wysyłane są emaile zawierające linki pozwalające na potwierdzenie cesji.
4. Po potwierdzeniu przez obie strony, cesja jest automatycznie wykonywana.
5. W panelu CSA, w sekcja E-cesja, w dowolnej chwili można zweryfikować status cesji oraz dokonać jej anulowania.
6. W przypadku braku potwierdzenia przez którąkolwiek ze stron, po upływie 14 dni, cesja zostanie anulowana. W przypadku konieczności ponownego rozpoczęcia procedury cesji należy ponownie wygenerować Kod cesji (ponownie „przejść” opisaną powyżej procedurę).

Dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej - Regulamin elektronicznej cesji nazwy domeny (e-cesji) znajduje się tutaj.

Ochrona danych osobowych a cesja domeny

W przypadku osób fizycznych przy dodawaniu e-cesji możliwe jest ukrycie danych abonenckich dla domen (rozszerzeń), które posiadają taką opcję – w takim przypadku po przeprowadzeniu zmiany Abonenta dane nie będą widoczne w bazach WHOIS.

Rejestrator ani Operator nie odpowiadają za nieprawidłowe działanie Rejestrów Nadrzędnych, w szczególności za ukrycie danych abonenckich w bazach WHOIS. Widoczność danych można zweryfikować w bazach WHOIS (np. www.WHO.is). W przypadku stwierdzenia niezgodności należy skontaktować się z Operatorem lub Rejestratorem.

Abonent przejmujący prawa i obowiązki do nazwy domeny wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych w związku z realizacją umowy przeniesienia praw i obowiązków do nazwy domeny, przez Rejestratora (Consulting Service Sp. z o.o. z/s w Warszawie) oraz Operatora (właściciela strony TerazDomena.pl).

Abonent zrzekający się praw i obowiązków do utrzymania danej nazwy domeny ma prawo do zażądania w dowolnym momencie dodatkowej weryfikacji e-cesji poprzez dostarczenie do Rejestratora/Operatora oświadczenia woli obydwu stron cesji w formie pisemnej wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentowania Abonenta Żądanie dodatkowej weryfikacji e-cesji powinno trafić do Operatora w formie wiadomości e-mail, wysłanej z autoryzowanego adresu Abonenta.