Transfer domeny to przeniesienie jej obsługi od jednego rejestratora do innego.

Jak przenieść domenę do nas?

Aby wykonać transfer domeny do nas potrzebny będzie kod autoryzacyjny tzw. kod authinfo. Jest to unikalny kod w postaci ciągu znaków, generowany dla każdej domeny. Jest on ważny przez określoną ilość dni np. 30, 40. Służy do potwierdzenia własności domeny, dlatego należy go chronić jak inne poufne informacje. Kod autoryzacyjny jest wydawany bezpłatnie.

O wydanie kodu należy zwrócić się do obecnego Rejestratora domeny. Po jego otrzymaniu w panelu Klienta w sekcji Transfer domen, w „dodaj domeny” należy wpisać nazwę przenoszonej domeny oraz zatwierdzić dyspozycję.

Domena pojawi się poniżej w sekcji Transferuj domeny .pl. Należy tam wpisać kod authinfo oraz zatwierdzić przeniesienie. Na adres podany w poprzednim rejestrze zostanie wysłana wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie transferu. Po potwierdzeniu domena zostanie przeniesiona. Nowym Rejestratorem będzie Consulting Service Sp. z o.o. z/s w Warszawie, której jesteśmy Partnerem.

W przypadku domeny .pl zainicjowanie transferu jest możliwe najwcześniej 5 dni od daty rejestracji lub jej ostatniego transferu, w przypadku domen globalnych jest to 60 dni od daty pierwszego opłacenia lub po wcześniejszym transferze.

Po wygaśnięciu domeny .pl można dokonać przeniesienia wraz z odnowieniem, ale tylko w okresie reklamacyjnym.

Transfer domen polskich (w tym regionalnych) nie wiąże się z koniecznością dokonania opłaty abonamentowej, jeśli domena została już opłacona na dłuższy czas.
Natomiast przeniesienie domeny europejskiej (.eu), domen globalnych (np. .com, .net), a także większości domen zagranicznych narodowych (np. de, .it) wiąże się z koniecznością odnowienia domeny (dokonania płatności abonamentowej). W przypadku niektórych domen narodowych istnieją wyjątki od konieczności jednoczesnego wniesienia opłaty.

Jak przenieść domenę od nas?

Tak jak w przypadku przenoszenia domeny do nas, będzie Ci potrzebny kod authinfo. Aby go otrzymać należy przesłać wniosek, którego wzór znajdziesz tutaj listem poleconym na adres Rejestratora: Consulting Service Sp. z o.o. ul. Jerzego Iwanowa-Szajnowicza 7 lok. U3, 02-796 Warszawa. Skróci to maksymalnie czas otrzymania kodu. Jednocześnie prosimy o przesłanie informacji o wysłaniu wniosku do Rejestratora do nas na adres: biuro@terazdomena.pl.

Kody authinfo są wydawane bez zbędnej zwłoki.

Aby dokonać transferu domeny, kod ten powinien zostać użyty w sposób opisany przez rejestratora, do którego domena ma być przeniesiona.

 

Jeśli chcesz przenieść domenę do nas, kliknij w poniższy link:

Transferuj