Odnowienie domen .pl na określoną ilość dni


To usługa, która pozwala na odnowienie domen polskich na dowolną liczbę dni, jednakże nie mniejszą niż 30 i nie większą niż rok (czyli np. 32, 99, 207 dni).
Usługa ta jest adresowana głównie do Abonentów, którzy posiadają kilka domen i chcą wyrównać dla nich okresy abonamentowe oraz otrzymywać faktury za odnowienie tychże domen w jednym terminie.
Cena odnowienia domeny na określoną ilość dni jest uzależniona od jej rodzaju. Jej wysokość można sprawdzić w cenniku.
Po otrzymaniu zlecenia faktura proforma dostępna będzie w Panelu Abonenckim w sekcji Faktury -> Proforma nieopłacone.
Opcja na domenę


To usługa polegająca na prawie bezwzględnego pierwszeństwa (porównywalnego do prawa pierwokupu) do rejestracji nazwy domeny, która została zwolniona. Jest realizowana jeśli dotychczasowy abonent nie odnowi jej na kolejny okres.
Usługa dotyczy tylko domen polskich. Opcja jest zakładana na okres 3 lat.
Po zrealizowaniu opcji usługa rejestracji domeny jest płatna wg obowiązującego cennika.
Cena za rejestrację oraz odnowienie opcji wszystkich domen obsługiwanych przez NASK znajduje się w cenniku.
Odnowienie z kwarantanny


Okres kwarantanny to czas „zawieszenia” domeny, która nie została odnowiona. Dotyczy on zatem domen, które były wcześniej zarejestrowane, ale nie zostały opłacone na kolejny okres. W okresie kwarantanny domena jest zablokowana przez Rejestr Nadrzędny. W większości przypadków (zawsze w przypadku domen polskich) taką domenę można odnowić i ponownie aktywować, zanim trafi do powtórnej rejestracji.
Odnowienie domeny z kwarantanny jest uwarunkowane wniesieniem opłaty abonamentowej według obowiązującego Cennika.
Nie wszystkie Rejestry Nadrzędne pozwalają na odnowienie domeny z kwarantanny. Informacje o takiej możliwości lub jej braku znajdują się w regulaminach poszczególnych rejestrów.
Ukrywanie danych Abonenta w Rejestrze Directi


Polskie domeny mają domyślnie ustawione ukrywanie danych Abonenta. Domeny globalne oraz zagraniczne narodowe rządzą się innymi prawami. Niektóre także domyślnie ukrywają te dane, inne ujawniają, jeszcze inne umożliwiają jako opcję ukrycie danych abonenta.
Niniejsza usługa dotyczy właśnie tego ostatniego przypadku. Opcja jest zakładana na wniosek abonenta, przesłany z autoryzowanego adresu e-mail oraz po uiszczeniu opłaty za usługę.