Na czym polega zmiana danych Abonenta?

Pisząc o zmianie danych Abonenta, mamy na myśli aktualizację informacji podanych przez Abonenta podczas zakładania konta w Panelu Klienta. Zmiana polegać może więc na zaktualizowaniu: adresu zamieszkania czy też siedziby, numeru telefonu, nazwiska lub też nazwy, autoryzowanego adresu e-mail, osób reprezentujących – w przypadku spółek lub instytucji.

Zmiana danych Abonenta nie dotyczy natomiast takich informacji jak numer PESEL czy NIP, ponieważ polskie prawo nie przewiduje możliwości zmiany tych danych czy to dla osób fizycznych, czy też dla spółek lub instytucji, także w sytuacji, gdy zawiesiły działalność gospodarczą, a następnie ponownie ją podjęły. Dlatego też zmiana tych numerów jest de facto zmianą Abonenta i wiąże się z koniecznością dokonania cesji, opisanej tutaj.

Jak dokonać zmiany danych Abonenta?

Aktualizacja danych Abonenta (np. nazwy, adresu, numeru telefonu, reprezentanta, adresu e-mail) wymaga przesłania wniosku w formie elektronicznej. Wniosek ten należy czytelnie wypełnić podając nowe dane oraz numer Abonenta, podpisać, zeskanować lub zrobić czytelne zdjęcie oraz przesłać z autoryzowanego adresu e-mail na adres biuro@terazdomena.pl. Wzór wniosku znajdziesz tutaj.

Ze względu na ochronę danych Klientów przed nieuprawnionymi zmianami i próbami przejęcia praw do domeny, w niektórych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do żądania wykazania dodatkowymi dokumentami potwierdzenia tożsamości Abonenta.