Rozwiązywanie sporów domenowych

Poniżej znajduje się lista sądów polubownych zajmujących się rozwiązywaniem sporów dotyczących domen, wraz z politykami/regulaminami/ragulacjami wewnętrznymi, którymi te sądy się kierują rozatrując dany spór: