Ukrywanie i ujawnianie danych w Rejestrach

Zasady ukrywania lub ujawniania danych (w tym osobowych) Abonentów nazw domen

Zasady ukrywania lub ujawniania danych Abonentów domen, różnią się w poszczególnych krajach. W zależności od tego czy jest to domena krajowa (zakończona .pl), europejska (zakończona .eu), globalna (np. .com, .net) czy też posiada rozszerzenie narodowe inne niż polskie (np. .it, .ru) obowiązują odmienne zasady ukrywania/ujawniania danych Abonentów.

1. Przy rejestracji domen polskich dane osobowe osób fizycznych są domyślnie ukryte. Jeśli Użytkownik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych w rejestrze NASK, powinien podczas rejestracji domeny, wybrać opcję „jawne”.
Dla wszelkich organizacji (przedsiębiorstw, stowarzyszeń itp.) dane takie jak: nazwa, adres oraz numer telefonu są zawsze jawne.

2. W przypadku rejestracji domen europejskich do zastosowań prywatnych, dane osób fizycznych są zawsze ukryte i nie można tego zmienić. Jednakże zawsze widoczny jest autoryzowany adres e-mail. Do domen przypisywany jest również jawny kontakt techniczny, domyślnie tworzony na podstawie danych abonenta. Może on być edytowany już po utworzeniu domeny.

3. W rejestracji domen globalnych oraz domen z rozszerzeniami narodowymi innymi niż polskie, dane osobowe Abonentów są domyślnie jawne. Jeżeli ukrycie danych dla danego rozszerzenia jest możliwe poprzez usługę typu Privacy Protection, wtedy też jej aktywacja jest możliwa po wniesieniu stosownej, cyklicznej opłaty, podobnie jak za odnowienie domeny.

Szczegółowe informacje na temat jawności danych osobowych w momencie rejestracji nazwy domeny globalnej oraz domeny z rozszerzeniami narodowymi innymi niż polskie oraz możliwości ukrywania danych osobowych znajdują się tutaj. Na stronie tej znajdują się również informacje dotyczące zmian Abonenta oraz transferu domeny, a także informacje o procedurach, w szczególności terminach, w których możliwe jest odzyskanie domeny wygasłej (nie opłaconej w terminie).